Generalforsamling 2012


Dokumenter fra ordinær generalforsamling 12. april 2012

Generalforsamling 2012 - indkaldelse.pdf
Formandens beretning 2012.pdf
Regnskab 2011.pdf
Budget 2012.pdf
Vedtægter - revideret 12 april 2012.pdf
Ordensreglement.pdf
Referat fra Generalforsamlingen 2012.pdf

Dokumenter fra ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2012

Ekstraordinær generalforsamling 2012 - indkaldelse.pdf
Vedtægter - revideret 23 maj 2012.pdf
Vedtægter markeret med ændringer - revideret 23 maj 2012.pdf
Det gode naboskab.pdf
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2012.pdf

Ekstra bilag

Vedtægter fra før 2012.pdf